Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.