Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Program na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2022/2023

V súlade § 31 a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad školskej správy určuje základné školy, ktoré budú organizovať program na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2022/2023.
 

  1. Základná škola J.C. Hronského, Školská 10, 963 01 Krupina,
  2. Základná škola, Poľná 1, 990 01  Veľký Krtíš,
  3. Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, 982 01 Tornaľa,
  4. Základná škola, Školská 3, 987 01 Poltár,
  5. Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa,
  6. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno.