Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Maturita 2023 - základné informácie k septembrovému (opravnému a náhradnému) termínu

externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky