Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Rozpis počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2022/2023

V súlade s ustanovením § 64 ods. 4, 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov