Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.