Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vyhlásenie 35. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

Termín a miesto konania, 02.06. - 03.06.2022, Zvolenský zámok.
Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.