Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici

Nám. Ľ. Štúra 5943/1
974 05 Banská Bystrica

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00


IČO: 54139937

Dátum vzniku: 1. 1. 2022

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Jana Švidraňová

Osobný úrad

Ing. Kamila Danielčáková
kontrola
Mgr. Eva Lichá
štatistik
Ing. Daniela Lukáčová
personalistika a mzdy
Mgr. Veronika Očenášová
kontrola
JUDr. Iveta Paračková
právnik
Mgr. Peter Tkáčik
informatik

Odbor metodiky

PaedDr. Kamila Strapková
vedúca odboru metodiky
Ing. Anna Kybová
metodik pre ZŠ - okresy BB, BR, LC, PT, RA, VK, nostrifikácie
Mgr. Ľudmila Očenášová
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Ing. Katarína Orságová, PhD.
metodik pre ZŠ - okresy BS, DT, KA, RS, ZC, ZH, ZV, nostrifikácie
Ing. Daniela Poturnayová
metodik pre SŠ, nostrifikácie
Mgr. Lucia Šebeňová
metodik pre ŠŠ a ŠZ
PhDr. Gabriela Zajková
metodik pre TV, šport, mládež a súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Pavol Lokša
vedúci odboru ekonomiky
Mgr. Ingrid Cibuľová
rozpočet, analýzy
Mgr. Dagmar Hlavatá
metodik účtovníctva
Ing. Jana Klinčoková
rozpočet vlastného úradu
Mgr. Janka Ľuptáková
rozpočet, analýzy
Ing. Miriam Mésárošová
správa vnútornej prevádzky
Ing. Simona Nemcová
účtovníctvo, výkazníctvo
Mgr. Denisa Peknušiaková
rozpočet, analýzy
Ing. Marta Skřivánková
rozpočet, analýzy
Mgr. Eva Urbančoková
rozpočet, analýzy