Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

PaedDr. Juraj Družbacký

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Jana Švidraňová

Osobný úrad

Ing. Kamila Danielčáková
kontrola
Mgr. Petra Hrabáčová
personalistika a mzdy
Mgr. Eva Lichá
štatistik
JUDr. Iveta Paračková
právnik
Mgr. Anna Pôbišová
personalistika a mzdy
Mgr. Veronika Očenášová
kontrola
Mgr. Peter Tkáčik
informatik

Odbor metodiky

PaedDr. Kamila Strapková
vedúca odboru metodiky
Mgr. Ing. Katarína Čunderlíková
metodik pre SŠ, nostrifikácie
Mgr. Marianna Jančiarová
metodik pre MŠ
Ing. Anna Kybová
metodik pre ZŠ - okresy BB, BR, LC, PT, RA, VK, nostrifikácie
Mgr. Ľudmila Očenášová
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Ing. Katarína Orságová, PhD.
metodik pre ZŠ - okresy BS, DT, KA, RS, ZC, ZH, ZV, nostrifikácie
Mgr. Lucia Šebeňová
metodik pre ŠŠ a ŠZ
PhDr. Gabriela Zajková
metodik pre TV, šport, mládež a súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Marta Skřivánková
rozpočet, analýzy, poverená vedením odboru
Mgr. Ingrid Cibuľová
rozpočet, analýzy
Ing. Jana Klinčoková
rozpočet vlastného úradu
Ing. Jana Kvasnová
správa vnútornej prevádzky
Mgr. Janka Ľuptáková
rozpočet, analýzy
Mgr. Denisa Peknušiaková
rozpočet, analýzy
Ing. Monika Talánová
metodik účtovníctva
Mgr. Eva Urbančoková
rozpočet, analýzy
Ing. Magdaléna Valová
účtovníctvo, výkazníctvo