Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

JUDr. Iveta Paračková

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Jana Švidraňová

Osobný úrad

Ing. Kamila Danielčáková
vedúca osobného úradu
Mgr. Eva Lichá
štatistik
Mgr. Peter Tkáčik
informatik
Mgr. Veronika Očenášová
personalistika a mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Ľudmila Očenášová
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Ing. Daniela Poturnayová
metodik pre SŠ
PhDr. Gabriela Zajková
metodik pre TV, šport, mládež a súťaže
Mgr. Lucia Šebeňová
metodik pre ŠŠ a ŠZ
Ing. Anna Kybová
metodik pre ZŠ - okresy BB, BR, LC, PT, RA, VK
Ing. Katarína Orságová, PhD.
metodik pre ZŠ - okresy BS, DT, KA, RS, ZC, ZH, ZV
PaedDr. Kamila Strapková
metodik pre MŠ a ZUŠ

Odbor ekonomiky

Ing. Pavol Lokša
vedúci odboru ekonomiky
Mgr. Denisa Peknušiaková
rozpočet, analýzy
Mgr. Eva Urbančoková
rozpočet, analýzy
Ing. Marta Skřivánková
rozpočet, analýzy
Mgr. Janka Ľuptáková
rozpočet, analýzy
Mgr. Ingrid Cibuľová
rozpočet, analýzy
Mgr. Dagmar Hlavatá
metodik účtovníctva
Ing. Miriam Mésárošová
správa vnútornej prevádzky
Ing. Jana Klinčoková
rozpočet vlastného úradu
Ing. Simona Nemcová
účtovníctvo, výkazníctvo