Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Usmernenie k školským športovým súťažiam v súvislosti so zaraďovaním ukrajinských žiakov do školských športových súťaží

Škola môže prihlásiť na športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR všetkých tých ukrajinských žiakov, ktorí spĺňajú nasledovné požiadavky:
 

  • sú riadne zaradení do vyučovacieho procesu v príslušnej škole,
  • spĺňajú vekovú kategóriu školskej športovej súťaže, do ktorej sa prihlasujú
  • a zároveň zodpovedajú príslušnému ročníku, pre ktorý bola súťaž vyhlásená.
Organizátor školskej športovej súťaže musí prihlášku školy do súťaže akceptovať a uplatňovať rovnaké pravidlá súťaže aj v prípade, že ukrajinský žiak ešte nie je vedený v databáze RIS, resp. databáza RIS nebola aktualizovaná s portálom Školský šport. V takom prípade musí riaditeľ školy svojim podpisom potvrdiť doplnenú súpisku školy k súťaži s tým, že ukrajinský žiak je žiakom školy.