Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Všeobecné informácie

Najčastejšie otázky a odpovede k Situácii na Ukrajine
FAQ - Najčastejšie kladené otázky k Ukrajine (externý odkaz)

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR niekoľko metodických usmernení a odporúčaní, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze:
Situácia na Ukrajine (externý odkaz)

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Tieto informácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze:
Krízová intervencia (externý odkaz)

Zaradenie žiaka / dieťaťa cudzincov do príslušného ročníka
Informácie k zaradeniu dieťaťa cudzincov do príslušného ročníka základnej školy:
Vzdelávanie detí cudzincov (externý odkaz) - do dokumentácie sa zaraďuje informovaný súhlas zákonného zástupcu so zaradením dieťaťa, ak je dieťa zaradené do nižšieho ročníka ako mu pripadá podľa jeho veku, zákonný zástupca by mal podpísať informovaný súhlas o preradení (keďže je akoby preradený do nižšieho ročníka – rodič má byť s touto skutočnosťou oboznámený). Preradenie žiaka do nižšieho alebo vyššieho ročníka a odôvodnenie uvedie riaditeľ školy v katalógovom liste žiaka.

Vzor potvrdenia o zaradení žiaka do príslušného ročníka:
Príchod nového žiaka z Ukrajiny (externý odkaz)

Neplnoleté dieťa na území našej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu
Neplnoleté dieťaťa na území našej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu môže dieťa zastupovať len súdom ustanovený opatrovník. Bez súdneho rozhodnutia rodinný príslušník nemôže konať vo veci prijatia dieťaťa do školy, či vo veci zdravotnej starostlivosti. Bližšie informácie sú uvedené na stránke MPSVaR SR:
Pomoc deťom z Ukrajiny (externý odkaz)

Naše školy sú otvorené pre všetkých
MŠVVŠ SR zriadilo stránku, ktorej cieľom je zverejniť aktuálne voľné kapacity v materských, základných a stredných školách a uľahčiť tak nástup do školy pre deti a študentov z Ukrajiny a možnosť on-line registrácie pre ľudí z Ukrajiny, ktorí majú záujem nájsť si prácu v našich školách.
Naše školy sú otvorené pre všetkých (externý odkaz)


Práca v školstve/допомогти школі як співробітник
Každá pomoc sa ráta. Ste učiteľ alebo učiteľka? Asistent? Špeciálny pedagóg? Vďaka tomuto dotazníku, budú mať školy prístup k informáciám, ktoré uvediete a budú Vás môcť kontaktovať./Кожну допомогу ми приймемо. Ви вчитель чи вчителька? асистент? Спеціальний педагог? Завдяки цій анкеті школи матимуть доступ до наданої вами інформації та зможуть зв’язатися з вами.
Práca v školstve (externý odkaz)

Odporúčania a informácie o možnostiach športovania pre ukrajinské deti
Šport (externý odkaz)


Informácie Ministerstva vzdelávania a vedy Ukrajiny pre občanov Ukrajiny (externý odkaz)

Online požiadavka na výpis z registra trestov pre občanov Ukrajiny (externý odkaz)