Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aktuality

Zariadenia školského stravovania nakladajú z biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukmi, preto sú povinné viesť Evidenciu odpadu a podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním bez ohľadu na ich množstvo najneskôr do 28.2.2024 na príslušný okresný úrad - odbor životného prostredia.

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (tlačivo v prílohe vyhlášky č. 3).