Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Bezúhonnosť - odpis registra trestov

Informácie ohľadom bezúhonnosti:
Bezúhonnosť (externý odkaz)

Podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z. účinnej od 1.1.2022 zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri zamestnávateľ pedag. alebo odborného  zamestnanca školy alebo školského zariadenia skutočnosť, či pedag. alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti zapíše do centrálneho registra.

Praktická realizácia vyššie uvedeného je realizovaná školami alebo školskými zariadeniami na tejto stránke nasledovným postupom:

Škola, ktorá je zamestnávateľom zamestnanca a musí zadať do systému výsledok vyhodnotenia:

  1. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
  2. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“ a tam zvolí „Zápis vyhodnotenia bezúhonnosti“
  3. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej zadá údaje osoby a výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti.


Škola, ktorá chce vyhľadať výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti zamestnanca:

  1. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
  2. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“, tam zvolí „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“
  3. Zobrazí sa obrazovka „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“, tam zadá údaje osoby a dá „Zobraziť výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti“.

Zariadenia, ktoré doteraz nemali heslá pre prístup do centrálneho registra, si ich môžu vyžiadať e-mailom:
e-mail: helpdesk@iedu.sk,

pre prípadné ďalšie informácie, môžete kontaktovať aj telefonickú podporu na čísle:
+421 800 138 033 - voľba 1.