Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aplikačná pomôcka k skončeniu pracovného pomeru

 so 65 ročným pedagogickým zamestnancom alebo 65 ročným odborným zamestnancom - aktualizácia.