Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Informácie k organizovaniu jazykových kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov (externý odkaz)

Najčastejšie otázky k jazykovým kurzom:

Kto môže zabezpečovať jazykový kurz pre deti cudzincov? Musí to byť kmeňový zamestnanec alebo môžeme prijať zamestnanca na dohodu? Ako vypočítať osobné náklady za zamestnanca na zabezpečenie jazykového kurzu pre deti cudzincov? Môže pre školu jazykový kurz pre deti cudzincov organizovať aj jazyková škola?


Jazykový kurz pre deti cudzincov môže zabezpečovať:

 1. Kmeňový zamestnanec školy.
  Do nákladov, ktoré si budete uplatňovať v dohodovacom konaní na jazykový kurz pre deti cudzincov započíta škola jeho priemernú hodinovú mzdu alebo ak to bude hodina práce nadčas, tak hodinovú mzdu vypočítanú vrátane príplatku za nadčasy spolu s odvodmi.
   
 2. Osoba zamestnaná na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
  Ak jazykový kurz pre deti cudzincov bude zabezpečovať človek, ktorý nie je kmeňovým zamestnancom školy, zamestnávateľ s ním uzatvorí dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a do nákladov, ktoré si budete uplatňovať v dohodovacom konaní si škola uplatní priemernú hodinovú mzdu, ktorá je uvedená v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vrátane odvodov.
   
 3. Ak si škola zabezpečí jazykový kurz pre deti cudzincov dodávateľsky.
  Jazykový kurz pre deti cudzincov môže škola zabezpečovať aj dodávateľsky, to znamená, že službu si škola objedná v jazykovej škole, s ktorou sa dohodnete na hodinovej sadzbe. Jazyková škola službu vyfakturuje a škola si požiadavku uplatní v dohodovacom konaní ako priemerný náklad na 1 odučenú hodinu * počet odučených hodín.