Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Smernica č. 52/2021 Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR

o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve.