Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Žiadosť o osvedčenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní

na účel pokračovania v štúdiu.