Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS - 2023

O 14.00 hod. budú na na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk (externý odkaz), Centra vedeckotechnických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk (externý odkaz), maturita.svsbb.sk (externý odkaz) a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): maturita-nivam.nucem.sk (externý odkaz) zverejnené kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS (ÚKO EČ MS) z testovaných predmetov (okrem testov EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré budú hodnotené centrálne).