Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Žiadosť regionálnemu úradu školskej správy o zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky

žiaka / žiačky od 1.9.2023.